Organizing Committee

ESICM President
Jozef Kesecioglu
TSCCM President
Juey-Jen Hwang
TSECCM President
Wai-Mau Choi
ESICM Organising Co-Chair
Armand Girbes
TSCCM Organising Co-Chair
Wei-Chun Huang
TSECCM Organising Co-Chair
Tony, Yu-Chang Yeh

Scientific Committee

Yih-Sharng Chen
Dorji Harnod
Chien-Hua Huang
Wei-Tien Chang
Fang-Ming Hung
Chin-Ming Chen
Yin-Yi Han
Chih-Hsin Hsu
Chau-Chyun Sheu
Tao-Min Huang
Richard, Ming-Hui Lin
Kuo-Chih Chen
Chih-Hsien Wang
Hou-Tai Chang
Sui-Sum Kung
Tzong-Luen Wang

International Committee

Kuo-Chin Kao
Khee-Siang Chan
Gwo-Ping Jong
Kar-Lok Wong
Chang-Wen Chen
Po-Hsun Huang
Chung-Kan Peng
Wann-Cherng Perng

Collaboration and Promotion

Ming-Cheng Chan
Che-Kim Tan
Go-Shine Huang
Ming-Shieh Wen
Kai-Huang Lin
Li-Kuo Kuo
Po-Yuan Chang
Yu-Wei Huang
Chih-Ching Yen
Kuo-Chin Yuan
Gion-Teng Yiang
Ho-Tsung Hsin
Chien-Chang Lee
Yung-Lun Tsai
Hen-I Lin
Chueng-He Lu
Guan-Jin Ho
Chao-Lun Lai
Sheng-Nan Chang
Chung-Chi Huang
Chen-Hsu Wang

World Sepsis Day

Shih-Chi Ku
Kuang-Yao Yang
Yen-Ta Huang
Bor-Jen Lee
Larry, Lee-Ying Soo

Treasure

Nai-Kuan Chou
Wen-Lin Fan

Development

Chong-Jen Yu
Wen-Jinn Liaw
Hung-Shun Lo
Kuo-Chen Cheng
Huey-Wen Yien
Wei-Hsian Yin
Chieh-Liang Wu
Ping-Wun Huang
Lee-Min Wang
Chin-Yi Hsieh
Chen-Yu Wang
Kuo-Song Chang
Menu
Log in